Hoe bereik je ons?

Vogelopvangcentrum
Malderen

Boeksheide 51
1840 Malderen

T: 052.33.64.10

ROUTE

 

 

Openingsuren

Maandag 09.00 -24.00
Dinsdag 09.00 -24.00
Woensdag 09.00 -24.00
Donderdag 09.00 -24.00
Vrijdag 09.00 -24.00
Zaterdag 09.00 -24.00
Zondag 09.00 -24.00

Artikelen

2001 januari-februari-maart dag van het bos

DAG VAN HET BOS 15 oktober 2000 aan De Notelaer

De Wielewaal viert samen met de afdeling Bos en Groen de Dag van het Bos; en dat met een hele dag activiteiten concentreert rond de Notelaer te Hingene.

De Vogelwerkgroep beet de spits af met het opstellen van een observatiepost voor de vogeltrek die in deze periode van het jaar haar hoogtepunt kent.

De vogels waren er maar ze bleven tot 's middags verborgen door de mist. Dit weerhield een aantal soorten niet om te trekken: Veldleeuwerik, Graspieper, Koperwiek, Kramsvogel, Kolgans en Grauwe gans vlogen over (sommige waren alleen te horen). Op de slikken voor de Notelaer waren reeds heel wat eenden aanwezig : Bergeend, Wintertaling, Pijlstaart, Tafeleend" Kuifeend, Wilde eend. De Waterral en de Kleine bonte specht werden waargenomen in de schorren.

De roofvogeltrek bleef uit, enkel de Buizerd werd gezien.

De landschapswandelingen van de voor en namiddag lieten de deelnemers kennis maken met de typische elementen van de alluviale vallei: de slikken en schorren. de dijk, de leisloten, de wielen, de populierenbossen, de steilrand en de donk.

Een kortere wandeling volgde het landschapsleerpad in het domein van de Notelaer; de nieuwe infoborden waren spijtig niet op tijd klaar geraakt.

Een derde groep koos de richting van het park van Hingene om onder leiding van Jan De Wit de paddestoelen te bekijken. Van de amanieten werden niet minder dan vijf soorten gevonden: Vliegenzwam, Gele knolamaniet, Bruinrode slanke amaniet. Parelamaniet en een prachtig groepje Panteramanieten.

In de Notedop en in de tent kon het jonge publiek ondertussen ijverig deelnemen aan enkele workshops over braakballenpluizen (de braakballen bevatten verdacht veel witte muizen...) en waterdiertjes onderzoeken.

Een ander attractiepunt was de ringdemonstratie van Fons Willemsen. De wetenschappelijke gegevens die hierdoor bekomen worden zijn boeiend, maar het in de hand zien van enkele kleine zangvogeltjes als Zwartkop, Goudhaantie. Pimpelmees en Kleine karekiet is een belevenis op zich.

De apotheose van de dag was wel het vrijlaten van een aantal herstelde vogels uit het vogelopvangcentrum Malderen. Marc Van de Voorde wist bij elke vogel wat interessants te vermelden; de Blauwe reiger is voor de verzorgers de meest te vogel vermits hij zijn scherpe snavel naar de ogen duchten richt. Ook vijf Zwarte kraaien werden weer vrijgelaten en deze groep bleef nog verschillende weken lang rond de Notelaer hangen inderdaad een prima plaats voor een natuur happening! 

dag van het bos

Foto's. Josée Van der Stoelen 

Inlogformulier