hoehelpenhead

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!

Hoe bereik je ons?

Vogelopvangcentrum
Malderen

Boeksheide 51
1840 Malderen

T: 052.33.64.10

ROUTE

 

 

Openingsuren

Monday 09.00 -24.00
Tuesday 09.00 -24.00
Wednesday 09.00 -24.00
Thursday 09.00 -24.00
Friday 09.00 -24.00
Saturday 09.00 -24.00
Sunday 09.00 -24.00

Meldpunt inbreuken

Behoudens enkele uitzonderingen zijn alle in het wild levende vogels beschermd. De wetgeving die deze bescherming regelt is het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheerBesluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheerEen aantal andere vogelsoorten valt echter onder de bepalingen van de jachtwetgeving (Jachtdecreet van 24 juli 1991). In het jargon worden deze vogels 'jachtwild' genoemd. Een aantal van deze soorten mag tijdens bepaalde perioden en onder welbepaalde voorwaarden worden bejaagd of bestreden. 
 
Enkele zoogdiersoorten dan weer zijn volledig beschermd, zoals Das, Egel en Eekhoorn, en vallen eveneens onder de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer.

Toch worden de geldende beschermingsmaatregelen vaak met de voeten getreden: vogelvangers gebruiken onwettelijke tuigen als misnetten, slagnetten, inloopkooien en lijmstokken om beschermde vogels te vangen met de bedoeling ze te verhandelen in het vogelliefhebbercircuit. Dit is een erg lucratieve bezigheid die in de loop der jaren al heel wat vogelsoorten in aantal heeft doen achteruit gaan. Denken we maar aan Ortolaan, Grauwe Gors, Geelgors, Appelvink ...

Ook binnen het jagersmilieu worden regelmatig zware overtredingen begaan. Vogelsoorten die niet als wild zijn gerangschikt of waarop de jacht niet is geopend, worden vaak onterecht afgeschoten. Het gaat dan vaak om beschermde roofvogels die door jagers worden beschouwd als 'concurrenten' (Buizerd, Havik) of om beschermde vogels die worden geschoten omdat ze culinair interessant zijn (Houtsnip).

Vogelbescherming Vlaanderen vzw komt ook op voor alle andere in het wild levende dieren. Vossen, Reeën, Dassen, Egels, Bunzingen, Steenmarters en vele andere soorten genieten onze aandacht. En ja, regelmatig worden ook deze dieren belaagd, of ze nu beschermd zijn of niet. Omdat onze vereniging wordt beschouwd als de 'advocaat van de wilde fauna', kan je bij ons terecht als je denkt onregelmatigheden te hebben vastgesteld.

Heeft iemand in jouw buurt mistnetten en lokvogels opgesteld? Ken je iemand die klemmen en vergif gebruikt om wilde dieren te vangen of te doden? Heb je in een dierenhandelszaak beschermde vogels te koop zien zitten? Ben je op de hoogte van een netwerk van vogelsmokkelaars die het gemunt hebben op beschermde vogels in het buitenland en ze op illegale wijze ons land willen binnenbrengen? Ken je 'vogelliefhebbers' die er frauduleuze praktijken op nahouden om beschermde vogels legaal te maken met behulp van kweekringen waaraan ze gesjoemeld hebben?

Kortom, hier ben je op het goede adres. Heb je belangrijke informatie die kan leiden tot het stopzetten van de illegale praktijken waar je getuige van bent? Klik dan onderaan deze pagina door naar het digitale invulformulier en laat zoveel mogelijk informatie achter. Opgelet, anonieme tips of klachten kunnen niet aanvaard worden. De adresvelden moeten immers worden ingevuld opdat het formulier online kan worden doorgestuurd. Geheimhouding van jouw adresgegevens is natuurlijk 100% gegarandeerd.

Aarzel dus niet om onze vereniging op de hoogte te brengen. Vogelbescherming Vlaanderen werkt immers constructief samen met de bevoegde verbaliserende overheden (politie, douane, Agentschap voor Natuur en Bos, ...). Bovendien stelt onze vereniging zich doorgaans burgerlijke partij als er een proces-verbaal wordt opgemaakt n.a.v. vastgestelde ernstige inbreuken.

meldpunt inbreuken

meldpunt inbreuken

LogoVogelbescherming

logo

Inlogformulier